محصولات مرغ تخمگذار دی جی ام تکنومیکس

مرغ تخمگذار

محصولات مکمل و کنسانتره 2/5 و 5 درصد

کنسانتره طیور تخمگذار نژادهای LSL ، های لاین، نیک چیک، بونز، شیور و ...
دارای کد پروانه بهداشتی و بهره برداری از اداره کل دامپزشکی استان البرز 9967/1

       کنسانتره  2/5 درصد تخمگذار
              (پرورش - تولید )


دو مرحله ای :مرحلهA پرورش، مرحله Bتولید
جیره مخصوص هر نژاد برحسب دوره ی پرورش
میزان مصرف:25کیلوگرم درهر تن خوراک
انقضا: 4 ماه پس از تولید
وزن:کیسه های 25 کیلوگرمی

       کنسانتره 5 درصد تخمگذار
              (پرورش - تولید )


دو مرحله ای :مرحلهA پرورش، مرحله Bتولید
جیره مخصوص هر نژاد برحسب دوره ی پرورش
میزان مصرف:25کیلوگرم درهر تن خوراک
انقضا: 4 ماه پس از تولید
وزن:کیسه های 25 کیلوگرمی

انرژی، پروتئین، مواد معدنی، ویتامین ها و افزودنی های خوراک بخش های تشکیل دهنده ی خوراک مرغ تخمگذار هستند که ، با توجه به میزان تولید بالا و حساسیت های این نوع از پرورش بسیار اهمیت بالایی دارد.
کنسانتره های دی جی ام تکنومیکس باتوجه به حداکثر عملکرد در مرغ تخمگذار و مقابله با تنش‌های مختلف طی دوره پرورش، استفاده از یک خوراک متعادل بسیار حاِئز اهمیت است که ، بسته به نوع نژاد و همچنین بر حسب احتیاجات جوجه برای الگوی تولید بهتر دارای کنسانتره ی 2 مرحله ای می باشد.(کنسانترهAمرحله ی پرورش و رشد و کنسانترهBمرحله پیک و تولید) که باعث جلوگیری از بروز کمبود و افزایش نیازهای تغذیه ای در مواد مغذی می شود و  همراه با جیره ی پیشنهادی چند مرحله ای نسبت به میزان تولید و سن گله می باشد.

محصولات مکمل مرغ تخمگذار دی جی ام تکنومیکس، اختصاصی ویژه دوره های پرورش و تولید

      مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
       نژاد (های لاین)  مرحله پولت


تامین 100درصد نیازهای مرحله رشد نژاد  های لاین
میزان مصرف:  5 کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه :  5کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

    مکمل نیم درصد طیور تخمگذار 
     نژاد  (های لاین) مرحله تولید

تامین 100درصد نیازهای مرحله تولید نژاد  های لاین
میزان مصرف:  5 کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه :  5کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

   مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
    نژاد (نیک-چیک) مرحله پولت


تامین 100درصد نیازهای مرحله رشد نژاد  نیک-چیک
میزان مصرف:  5کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه:  5کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

شرکت دی جی ام تکنومیکس با هدف افزایش کیفیت و راندمان تولید در مرغ تخمگذار وهمچنین تقویت و مقاوم سازی گله های پرورشی با استفاده از برترین مواد اولیه برندهای اروپایی و به روزترین جداول نیازها تغذیه ایی ویتامینه -معدنی نژادها و تکنولوژی تولید،مکمل های تخصصی  را جهت کاهش هزینه های مرغدار و افزایش سودآوری تولید میکند،که باعث:
 
- تاٌمین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز در جیره غذایی روزانه طیور ، طبق آخرین نیازهای اعلام شده سویه‌های مختلف
- افزایش درصد تولید و کاهش شکستگی و مشکلات پوسته
- نسبت مناسب کلسیم به فسفر جهت ذخیره سازی مناسب کلسیم در بدن مرغ و تقویت ذخیره کلسیم برای پیشگیری از بروز ناهنجاری های اسکلتی و ضعف     عضلانی و ایجاد راندمان مناسب در دوران پیک تولید
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر Roche Dsm  _  Basf Adisseo  _ Canavit

    مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
    نژاد (نیک-چیک) مرحله تولید

تامین 100درصد نیازهای مرحله تولید نژاد  نیک-چیک
میزان مصرف:  5کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه: 5کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

   مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
       نژاد (LSL) مرحله پولت

تامین 100درصد نیازهای مرحله رشد نژاد  LSL
میزان مصرف:  5کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه: 5کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

    مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
         نژاد (LSL) مرحله تولید

تامین 100درصد نیازهای مرحله تولید نژاد  LSL
میزان مصرف:  5کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه: 5کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

    مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
        نژاد (شیور) مرحله پولت

تامین 100درصد نیازهای مرحله رشد نژاد  شیور
میزان مصرف:  5کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه : 5کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

    مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
        نژاد (شیور) مرحله تولید

تامین 100درصد نیازهای مرحله تولید نژاد  شیور
میزان مصرف:  5کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه : 5کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

    مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
           نژاد (بونز) مرحله پولت

تامین 100درصد نیازهای مرحله رشد نژاد  بونز
میزان مصرف:  5کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه: 5 کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

    مکمل نیم درصد طیور تخمگذار
          نژاد (بونز) مرحله تولید

تامین 100درصد نیازهای مرحله تولید نژاد بونز
میزان مصرف:  5کیلوگرم در هر تن خوراک
وزن کیسه: 5 کیلوگرم
انقضا: 4 ماه پس ازتولید

کیفیت را پایانی نیست...

محصولات تولیدی و بازرگانی دی‌جی‌ام تکنومیکس
دارای جدول آنالیز بهترین الگوی تولید حاوی ترکیبات ویتامینه – معدنی و مواد مغذی ازبرترین  برندهای اروپایی وآمریکایی

پرسش‌های متداول

مرغ مادر

مرغ گوشتی

مرغ تخمگذار

مرغ بومی

بوقلمون

سبد خرید