بلاگ

نوشته بلاگ

دمای سالن مرغداری

دمای سالن مرغداری و همچنین رطوبت محیط، از جمله عوامل مهم در پرورش مرغ گوشتی هستند. در این مطلب جدول دمای سالن مرغداری را بررسی خواهیم کرد.

جوجه‌ها برای رشد بهتر و حاصل شدن نتیجه مطلوب در پایان دوره، باید از تنش‌ها و شرایط سخت به دور باشند. حفظ دمای سالن مرغداری در حات ایده آل و همچنین خوراک‌ دهی به موقع می‌تواند از بروز تنش‌ها جلوگیری کند. در اینجا به بررسی عوامل ایجاد تنش در جوجه‌ها خواهیم پرداخت.

عوامل ایجاد تنش در جوجه‌ها

عوامل ایجاد تنش در جوجه‌ها

❌ حرارت بالای سالن

❌ سردی و تنظیم نبودن دمای سالن مرغداری

❌ بالا بودن بیش از اندازه رطوبت بستر

❌ تراکم گاز آمونیاک

❌ محدودیت دسترسی به آب و دان

❌ رشد عوامل بیماری‌زا در سالن


گرمایش سالن مرغداری

گرمایش سالن مرغداری

✔️ جوجه‌ها در هفته‌ی اول، توانایی تنظیم حرارت بدن‌شان را ندارند، به همین منظور توجه دقیق به عملکرد صحیح هیترها و سیستم گرمایشی به منظور کنترل دمای سالن مرغداری ضروری است.

✔️ جوجه‌ها بعد از یک هفتگی توانایی تنظیم حرارت بدن‌شان را خواهند داشت.

‼️توجه داشته باشید، دمای سالن در بدو ورود جوجه‌ها، متناسب با رطوبت نسبی سالن باید حدود ۳۲ درجه سانتی گراد باشد.


لامپ مادر مصنوعی، همراه روزهای اول!

لامپ مادر مصنوعی، همراه روزهای اول!

✅ برای تامین حرارت مورد نیاز جوجه‌ها در روزهای ابتدایی پرورش، ممکن است نیاز به استفاده از سیستم حرارت “مادر مصنوعی” یا سیستم “حرارت مرکزی” احساس شود. این نیاز به منظور تنظیم دمای سالن مرغداری در شروع دوره است که به جوجه‌ها در کنترل دمای بدن‌شان کمک کند.

✅ در حالت کلی این سیستم به دو حالت زیر قابل اجرا می‌باشد:

۱. مادر مصنوعی نفتی یا گازی

۲. مادر مصنوعی برقی

⚙️ برای این راه اندازی این سیستم می‌توان از “لامپ‌های مادون قرمز” که به لامپ مادر مصنوعی شناخته می‌شوند، استفاده کرد.

در مورد جوجه‌های یک روزه، توجه به بستر سالن مرغداری نیز اهمیت بالایی دارد. در مورد بستر سالن مرغداری بیشتر مطالعه کنید:


تنظیم رطوبت سالن

تنظیم رطوبت سالن

◀️ مقدار رطوبتی که جوجه‌ها در آن احساس آسایش دارند حدود ۵۵ تا ۷۵ درصد است.

◀️ برای تامین این رطوبت می‌توان از طریق نصب سیستم “مه پاش” استفاده کرد.

◀️ مه پاشی بهتر است متناسب با دمای سالن مرغداری باشد و به گونه‌ای انجام شود که از سرماخوردگی جوجه‌ها جلوگیری گردد.


میزان دما در زمان ورود جوجه‌ها

میزان دما در زمان ورود جوجه‌ها

️۱. جوجه‌ها در زمان ورود به سالن، برای حصول اشتها و رشد نیاز به دمای مناسب دارند.

۲. در روز‌های اولیه باید به دما در فضای زیر مادر مصنوعی و همچنین در کل سالن توجه ویژه شود.

۳. دمای سالن مرغداری باید ۳۲ درجه سانتی گراد باشد.


نسبت رطوبت به دمای سالن

نسبت رطوبت به دمای سالن مرغداری

تنظیم رطوبت و دمای سالن جهت تامین آسایش جوجه‌ها، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید در فارم انجام شود.

?  میزان رطوبت بهتر است که در بازه‌ی ۶۰ تا ۷۰ درصد قرار داشته باشد.

⚙️ برای تامین رطوبت مورد نیاز می‌توان از آب پاشی سالن یا نصب مه پاش استفاده کرد.

.

جدول بالا، میزان رطوب را نسبت به دما و همچنین سنین مختلف جوجه‌ها نشان می‌دهد. 

سبد خرید